lab BB

Laboratorija za Arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša uspješno je obnovila akreditaciju i ušla u novi akreditacijski ciklus.

Laboratorija za Arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša uspješno djeluje na polju okoliša i akustike. Svojim radom opravdali smo povjerenje partnera sa kojima imamo dugogodišnju suradnju. Vjerujemo da će i u budućnosti biti tako.

To je i jedan od razloga da smo u 2019. odlučili unaprijediti poslovanje u novoj laboratoriji na naovoj lokaciji. Početkom 2020. godine obnovili smo i rješenje za  Ovlaštenu laboratoriju Ministarstva vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva do 2023. godine.

Laboratorija se nalazi na adresi Braće Begić 44, Sarajevo.

Odjel laboratorije za akustička mjerenja (Buka, zvučna izolacija..) također obavlja tehničke i administrativne poslove na ovoj lokaciji

lab BB ulazlab BB at