Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English

Naše višegodišnje iskustvo u mjerenjima i ispitivanjima je važan segment u dokazivanju kvaliteta usluga koje nudimo. Imamo bogata iskustva u sljedećim mjerenjima i ispitivanjima:

  • Ispitivanja, monitoring i ocjena kvalitete zraka i umjeravanja automatskih mjernih sistema za praćenje emisija
  • Ispitivanja, monitoring i ocjena kvalitete zraka uključujući mjerenje i procjene meteoroloških uslova, te umjeravanje stanica za praćenje kvalitete zraka
  • Uzorkovanja i ispitivanja kvaliteta voda (površinske, podzemne i otpadne vode)
  • Uzorkovanja i ispitivanja kvaliteta mulja, tla, ostataka nakon spaljivanja i sličnih matriksa
  • Mjerenja, procjena i modeliranje nivoa okolinske buke

Ne ograničavamo se na pomenuto, jer naš energični i pouzdani tim je uvijek spreman za nove izazove i implementacije novih ispitnih metoda, te rad sa novim, drugačijim i/ili specifičnim matriksima. Ukoliko imate problem gdje i kako uzorkovati i analizirati, naš inženjerski tim je na usluzi.
Pouzdanost u rezultate naših ispitivanja klijentima obezbjeđujemo kroz sisteme certificificiranja i akreditiranja, te nam je čast predstaviti se kao pioniri u procesima akreditacije za mnoga područja i metode ispitivanja.

Akreditovana laboratorija

• Trenutno smo jednina akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta zraka u BiH u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006, za dio fizičko-hemijsko ispitivanje kvaliteta zraka uključujući ispitivanje teških metala i organskog polutanta benzena.
• Prva smo akreditovana laboratorija u BiH za ispitivanje emisija zagađujućih materija u zrak u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (od augusta 2011.). U početku to je bilo ukupno 5 fizičko-hemijskih parametara ispitivanja emisije zagadjujućih materija u zrak, a danas smo akreditirani za ukupno 17 parametara. Od svih akreditiranih laboratorija u BiH, pokrivamo najveći broj parametara ispitivanja u ovom području, a naša mjernenja i ispitivanja su dijelom terenska, a dijelom laboratorijska.
• Akreditovana smo laboratorija za ispitivanje kvaliteta voda u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006 i to za fizičko-hemijska i bioloških ispitivanja, uključujući uzorkovanje i mjerenje protoka (hidrometrija) – ukupno 29 parametara analiza.
• Akreditovana laboratorija za mjerenje i procjenu nivoa okolinske buke u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Bogate reference i stalni kupci, koji nam se vraćaju iz godine u godinu su pokazatelj kvaliteta usluga koje nudimo, a posjedovanje akreditacije kao dokaz u pouzdanost i povjerljivost naših rezultata ispitivanja su nam osigurali i kupce van granica BiH, što sa ponosom ističemo.
Stručnost i znanje s jedne strane, te zadovoljstvo kupca s druge strane su naša dugoročna strategija.

Naš plan je stalno unapređenje kvaliteta, dokazivanje kompetentnosti kroz međunarodna međulaboratorijska poređenja, te uvođenje akreditacija i za ostale parametre ispitivanja koja provodimo.