Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English

ONE STOP SHOP

Dvokut Team se bavi izradom svih vrsta projekata, organizacijom i koordinacijom dobijanja dozvola iz oblasti građenja. Nudimo Vam usluge consaltinga, projektiranja, inženjeringa i izrade projektne, tehničke dokumentacije neophodne za pripremu i izgradnju svih vrsta objekata

• ONE STOP SHOP - Od ideje do upotrebe
• Industrijski objekti
• Energetski objekti
• Termoenergetski sistemi
• Kogeneracijske energane na biomasu
• Infrastrukturni projekti, poslovni objekti, stambeni objekti
• Deponije, brane, hidrotehnički objekti i tretman otpadnih voda
• Obnovljivi izvori i energetska efikasnost

 

Izrađujemo idejna rešenja, idejne projekte, glavne projekte, izvođačke projekte, projekte izvedenog stanja objekata, kao i projekte po principu “ključ u ruke”.

Svi projekti se u potpunosti izrađuju po važećim propisima i zakonima Bosne i Hercegovine i svi su pokriveni validnom licencom.
DVOKUT team ima kontinuiran rast i raspolaže sa stručno osposobljenim kadrom, kvalitetnom i savremenom opremom, softverskim paketima za usluge projektiranja.
Odabir projektnih rjšenja i primjena modernih načina gradnje omogućava vam izuzetan komfor sa jedne, ali i besprijekornu funkcionalnost sa druge strane. U okviru DVOKUT teama izrađuje se kompletna tehnička dokumentacija koja je potrebna za dobijanje svih potrebnih dozvola iz oblasti građenja. Na osnovu iskustva DVOKUT može da pruži usluge u izradi i dobijanju dokumentacije koja prethodi izradi projektne dokumentacije. Osim na teritoriji BiH, aktivnostima našeg DVOKUT teama možemo izaći u susret zahtjevima klijenata iz regije i inozemstva.

DVOKUT team ima iskustvo u svim oblastima projektiranja i omogućavamo Vam da do svog projekta dođete u vrlo kratkom roku.Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam pomoći oko svih pitanja i nedoumica.
Dozvolite nam da uz znanje i stručnost koju posjedujemo osiguramo da uživate u izazovima kreiranja i stvaranja novih projekata!

Vaš Dvokut Team