Dvokut je pionir u razvoju obnovljivih izvora energije. Od 2001.godine radimo na projektima:

– Vjetroelektrana
– Solarnih elektrana
– Energana na biomasu

Dvokut je sudjelovao u razvoju prve velike vjetroelektrane u BiH koja će biti izgrađena u periodu 2016.-2018. godine (VE Mesihovina će imati ukupnu instaliranu snagu od max 55MW, očekivane godišnje proizvodnje od 128,5-165,5 GWh električne energije, ovisno o instaliranoj snazi).
Dvokut je izgradio prvu krovno-fasadnu elektranu u BiH.

Dvokut je realizirao prvo javno-privatno partnertstvo u komunalnoj energetici sa daljinskim grijanjem i kogeneracijom na biomasu 6 MWt + 1,2 MWe
Dvokut ima prvu akreditovanu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta zraka u skladu sa BAS EN ISO /IEC 17025:2006