Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English
04 maj 2020
lab BB

Laboratorija za Arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša uspješno je obnovila akreditaciju i ušla u novi akreditacijski ciklus.

Laboratorija za Arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša uspješno djeluje na polju okoliša i akustike. Svojim radom opravdali smo povjerenje partnera sa kojima imamo dugogodišnju suradnju. Vjerujemo da će i u budućnosti biti tako.

To je i jedan od razloga da smo u 2019. odlučili unaprijediti poslovanje u novoj laboratoriji na naovoj lokaciji. Početkom 2020. godine obnovili smo i rješenje za  Ovlaštenu laboratoriju Ministarstva vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva do 2023. godine.

Laboratorija se nalazi na adresi Braće Begić 44, Sarajevo.

Odjel laboratorije za akustička mjerenja (Buka, zvučna izolacija..) također obavlja tehničke i administrativne poslove na ovoj lokaciji

lab BB ulazlab BB at

 

11 nov 2016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Donacija Projekta – Kuća na Pola Puta

Svoje društveno odgovorno poslovanje DVOKUT Team ponovo potvrđuje kroz konkretan projekat. Ovaj put dali smo potporu radu socijalne ustanove Kuća na Pola Puta donirajući im Projekat Detaljnog Energetkog Audita. Radi se o ustanovi koja se brine o osiguranju privremenog smještaja i podršci u postizanju vlastitog samostalnog života i rada mladim osobama koje napuštaju dječije domove širom BiH , a još uvijek se nalaze u stanju potrebe www.kucanapolaputa.org.

Vjerujemo da će ova naša donacija biti poticaj i ostalim kompanijama i pojedincima da pomognu na svoj način radu ovog humanog Projekta.