Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English

Consulting, dozvole i izgradnja

Dvokut posjeduje ovlaštenja za izradu studija i dokumentacije iz oblasti zaštite okoliša, a kadrovski i tehnički je opremljen za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite okoliša, posebno izdvajamo izradu:

• Studija utjecaja na okoliš
• Zahtjeva za okolinsku dozvolu
• Planova aktivnosti za postojeća postrojenja
• Planova upravljanja otpadom, Planova upravljanja industrijskim otpadom, Planova prilagođavanja postojećih deponija
• Studija izvodljivosti za industrijske, poljoprivredne, energetske i okolinske sisteme i postrojenja,
• Dokumenata strateškog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
• Organizaciju radionica, okruglih stolova i stručnih savjetovanja
• Stručna mišljenja u području zaštite okoliša (kvalitet zraka, buka, otpadne vode)
• Cost/benefit analize
• Ostalu projektnu dokumentaciju

 

Obzirom na kompleksnost u procedurama ishodovanja dozvola potrebno je obezbijediti odgovarajuće konsultantske i savjetodavne aktivnosti, kako bi se prevazišli svi problemi i osiguralo što brže i jednostavnije pribavljanje istih. Dvokut team svojim klijentima pruža konsultantsku podršku u procesu ishodovanja okolišnih, ali i drugih dozvola potrebnih za puštanje u rad pogona/postrojenja/objekta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naše usluge podrazumjevaju podršku pri:

• procedurama ishodovanja potrebnih dozvola,
• konsultantske usluge za izbor opreme,
• konsultantski nadzor radova,
• mjerenja okolišnih parametara,
• konsultantske usluge u cilju prijedloga mjera i rokova za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja kao i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom (BAT-Best Avaliable Techniques),
• po zahtjevima klijenta i druge konsultantske usluge.