Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English
11 nov 2016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Donacija Projekta – Kuća na Pola Puta

Svoje društveno odgovorno poslovanje DVOKUT Team ponovo potvrđuje kroz konkretan projekat. Ovaj put dali smo potporu radu socijalne ustanove Kuća na Pola Puta donirajući im Projekat Detaljnog Energetkog Audita. Radi se o ustanovi koja se brine o osiguranju privremenog smještaja i podršci u postizanju vlastitog samostalnog života i rada mladim osobama koje napuštaju dječije domove širom BiH , a još uvijek se nalaze u stanju potrebe www.kucanapolaputa.org.

Vjerujemo da će ova naša donacija biti poticaj i ostalim kompanijama i pojedincima da pomognu na svoj način radu ovog humanog Projekta.