>
Laboratorijske analize vode
Hemijske analize svih relevantnih parametara vode prema EN ISO 17025
Visoko efikasna postrojenja na biomasu
Projektovanje i proizvodnja visokoefikasnih postrojenja za proizvodnju toplotne energije
Mjerenja i analize buke
Ambijentalna buka, vibracije...
Monitoring kvaliteta zraka
Proizvodnja i instalacija monitoring sistema, redovno održavanje i analiza prikupljenih podataka
Školovanja
Cilj svakog školovanja je pretvaranje ogedala u prozore (Sydney J. Harris)

BukaProjektovanjeDVOKUT pro d.o.o. Sarajevo
Avde Hume 11
BA-71000 Sarajevo
tel.: +387 33 447 875
fax: +387 33 447 881

BI-Zone

.